Πώς ταξινομούμε τα προϊόντα μας

Τα προϊόντα ταξινομούνται στον ιστότοπο ZOOT χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο, ο οποίος ουσιαστικά εκχωρεί σε κάθε άρθρο μια συγκεκριμένη αριθμητική τιμή με βάση έναν σύνθετο υπολογισμό.
Με βάση αυτή την τιμή, τα προϊόντα ταξινομούνται το ένα μετά το άλλο.

Επηρεάζουμε το ποσό αυτής της αριθμητικής αξίας με βάση διάφορα χαρακτηριστικά: τον αριθμό των μονάδων που πωλούνται σήμερα, την εποχικότητα του προϊόντος, το ποσό της τρέχουσας έκπτωσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ιεράρχησης ή οπισθοχώρησης των προϊόντων βάσει της επωνυμίας και της κατηγορίας τους.

Το σύστημα διαχείρισης ZOOT επιτρέπει επίσης στα προϊόντα να είναι «μπόνους» με βάση τον αριθμό των προβολών της λεπτομέρειας του προϊόντος και για καλύτερη αναλογία επίσκεψης/πώλησης. Επιπλέον, ο ιστότοπος ZOOT χρησιμοποιεί εξατομίκευση, δηλαδή καταγράφει τη συμπεριφορά του πελάτη στον ιστότοπο και προσπαθεί να του προσφέρει προϊόντα παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν βλέποντάς τα ή αγοράζοντας τα κατά τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

Πάνω